News

DAA Requests Submissions on Irish Language

DAA Requests Submissions on Irish Language

The Dublin Airport Authority is to draft a scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003, the primary objective of which is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish, and is inviting submissions by 12th April 2013.

Submissions should not exceed 4,000 words (about eight pages). Ideally submissions, which will be made available on the company’s website, should be forwarded electronically to [email protected]. Alternatively, they may be posted to Gary Clooney, Dublin Airport Authority, Old Central Terminal Building, Dublin Airport, County Dublin.

The latest date for receipt of representations is 5pm on Friday 12th April 2013.

DAA Logo

Tá sé i gceist ag Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath (ÚABÁC) scéim a dhréachtú de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Is é príomhchuspóir an Achta a chinntiú go mbeidh fáil níos fearr ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh caighdeán na seirbhísí sin níos airde. Is mian le ÚABÁC anois fáilte a chur roimh léirithe maidir le hullmhú na dréachtscéime ó aon pháirtithe leasmhara.

Níor chóir go rachadh aighneachtaí thar 4,000 focal (c. 8 leathanach). Ba chóir aighneachtaí, a chuirfear ar fáil ar láithreán Gréasáin na cuideachta, a chur ar aghaidh i bhfoirm leictreonach chuig [email protected]. Nó, féadfar iad a sheoladh sa phost chuig Gary Clooney, Údarás Aerfort Bhaile Átha Cliath, Foirgneamh an tSeanteirminéil Láir, Aerfort Bhaile Átha Cliath, Contae Bhaile Átha Cliath. Tá faisnéis maidir le hÚABÁC ar fáil ar láithreán Gréasáin na cuideachta ag www.daa.ie. Is é 5in Dé hAoine, an 12 Aibreán an dáta deiridh chun léirithe a fháil.

Click to add a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News

NEIL STEEDMAN has been a trade journalist, editor and proofreader for 53 years, and ITTN's News & Features Editor for 43 years. His travel blog is at www.thetravelbuddhist.com.

More in News

Brits Won’t Need Covid Test to Enter Spain

Fionn DavenportMay 12, 2021

NCL Unveils Prima Class, the First for a Decade

Fionn DavenportMay 12, 2021

Azamara Unveils Health Protocols Ahead of Return to Sailing

Fionn DavenportMay 12, 2021

Tui Group Looks to Strong Summer Amid Mounting Losses

Fionn DavenportMay 12, 2021

‘Thousands Will Fly from Belfast Next Month,’ Irish Travel Agents Warn

Fionn DavenportMay 12, 2021

Varadkar: Travel Restrictions Between Ireland and Britain Should be Lifted During Summer

Fionn DavenportMay 12, 2021

Live in the Canary Islands Free for Six Months!

Fionn DavenportMay 12, 2021

PATA Welcomes New Members & A New Partner

Fionn DavenportMay 12, 2021

Etihad Airways Introduces ‘Verified to Fly’ Travel Document

Fionn DavenportMay 12, 2021

Copyright © 2021 ittn